DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU pentru aplicarea la BURSE S-A ÎNCHEIAT